از ابتدای دی ماه سال جاری نسخ کاغذی در هیچکدام از مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی پذیرفته نیست.

دکتر علیرضا رمضانی روز چهارشنبه در گفت و گو با آفتاب ایلام اظهار داشت: از ابتدای دی ماه سال جاری نسخ کاغذی در هیچکدام از مراکز طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی (مطب پزشکان، داروخانه ها، بخش های پاراکلینیک و بیمارستان های دانشگاهی) پذیرفتنی نیست.

دکتر رمضانی اضافه کرد: در حال حاضر برخی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایلام به( ای.پی.ای) متصل نیستند که امیدواریم در مدت باقیمانده این مشکل رفع تا خدماترسانی به بیمه شدگان مختل نشود.

وی بیان داشت: در این راستا مکاتباتی بین تامین اجتماعی با وزارت بهداشت جهت وصل ( اچ.ای.سی) بیمارستان به پرتال سازمان انجام شد اما به دلیل برخی محدودیت ها این مهم هنوز برقرار نشده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام با بیان اینکه طرح نسخه نویسی الکترونیکی در مراکز طرف قرارداد به طور کامل اجرایی شده، گفت: بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد سامانه‌های الکترونیک و نسخه الکترونیک زمینه دسترسی بیشتر و آسان‌تر بیمه‌شدگان به خدمات درمانی را در استان فراهم کرده است.

وی در ادامه از تعامل دانشگاه علوم پزشکی ایلام با مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی ایلام در راستای اجرای نسخ الکترونیک تشکر و قدردانی کرد.
۲۸۲ هزار نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی ایلام مراجعه کردند

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام از مراجعه بیش از ۲۸۲ هزار نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی ایلام خبر داد.

 از ابتدای سال جاری تا کنون در مجموع ۲۸۲ هزار و ۸۵۴ نفربه مراکز درمانی تامین اجتماعی ایلام مراجعه کرده اند.

وی افزود: از این تعداد ۱۳۴ هزار و ۵۴۲ مراجعه به دی کلینیک میلاد، ۸۵ هزار و ۲۶۰ درمانگاه شماره ۲ شهر ایلام و ۶۳ هزار و ۵۲ پذیرش توسط درمانگاه  دهلران صورت گرفته است.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام گفت: همچنین در این مدت ۱۲۵ هزار و ۲۲۵ ویزیت در دی کلینیک میلاد، ۸۱ هزار و ۷۰ مورد درمانگاه شماره ۲ شهر ایلام و ۶۲ هزار و ۷۵۶ مورد نیز در درمانگاه دهلران انجام شده است.

وی ادامه داد: در راستای ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی بیش از ۶۰۰ هزار اقلام دارویی بین سه مرکز درمانی تامین اجتماعی استان توزیع شده است.

فعال بودن سامانه ۱۴۲۰ مرکز ارتباطات مردمی تامین اجتماعی

دکتر رمضانی عنوان کرد: بیمه شدگان با ثبت نام در این سامانه به آدرس  ۱۴۲۰٫tamin.ir می توانید از خدمات ثبت سوالات، شکایت، پیشنهاد، انتقاد و نظرات راهنمای خدمات و اطلاعات مراکز درمانی و بیمه ای و ملاقات با مدیران بهره مند شوند.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام  با بیان اینکه این سامانه در تمام حوزه ها فعال است، افزود: بیمه شدگان می توانند با شماره گیری ۱۴۲۰ و یا سامانه ۱۰۰۰۱۴۲۰ مشکلات را بیان و این مرکز با رصد به دستگاه های مربوطه جهت رفع منتقل خواهد کرد.