خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی با آفتاب ایلام| انتشار اطلاعیه‌ای از ارائه گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت در سال ۱۳۹۹ به رئیس جمهوری خبرداد.

آفتاب ایلام به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این گزارش پس از ارائه به رئیس جمهوری، به همراه لایحه بودجه سال آینده کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
   این گزارش برای اجرای قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در خزانه‌داری کل کشور کشور تهیه و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد. در اجرای تکالیف قانونی از آبان ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون بیش از ۲۹ فقره گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی حسب مورد در مقاطع سه‌ماهه (فصلی) و سالانه توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت و با همکاری ادارات‌کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها تهیه و برای ارسال به مراجع قانونی ذیربط برای رئیس‌جمهوری ارسال شده است.
   این گزارش ششمین گزارش بدهی‌ها و مطالبات سالانه است، همچنین ۲۳ فقره گزارش فصلی نیز در مقاطع سه ماهه تهیه و ارسال شده است.