مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: ۱۵۰ هزار هکتار از ۶۰۰ هزار هکتار جنگل های ایلام درگیر آفت لورانتوس است
به گزارش آفتاب ایلام،رضا احمدی روز دوشنبه در حاشیه ی مرحله ی دوم پویش بذرکاری بوستان جنگلی چغاسبز در گفتگو با خبرنگاران گفت:در حال حاضر در جنگل های ۶۰۰ هزار هکتاری استان ۱۵۰ هزار هکتار آن درگیر آفت لورانتوس است که باید این اراضی با همکاری همه جانبه احیا و بازسازی شود.

وی گفت: تیپ غالب درختان استان ایلام از نوع بلوط است به طوری که بیش از 90 درصد جنگلهای استان از این گونه تشکیل شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درادامه تصریح کرد: متاسفانه بر اثر عواملی چون خشکسالی،تغییر اقلیم در استان،ریزگردها و عوامل مستعد مثل حضور دام در جنگل،آتش سوزی و.....درختان بلوط و جنگلهای استان ایلام را دچار خشکیدگی کرده است.

احمدی عدم تجدید حیات و مختل شدن زادآوری را مهمترین تهدید جنگلهای استان خواند و گفت: جنگل های استان باید با کاشت نهال و بذر ترمیم شوند،که در این زمینه بذرکاری‌ با استفاده از گونه‌های اختصاصی و بومی منطقه(بلوط،بنه،بادام) با مشارکت جنگل‌نشینان و شرکت‌های احیا و بهره‌برداری جنگل انجام می شود

وی در ادامه گفت: همچنین امسال سازمان جنگل ها پویش «ملی ایران سرسبز» را با شعار هر ایرانی یک نهال و به یاد هر شهید یک هزار اصله نهال بکاریم آغاز نمود و این مهم در دستور کار منابع طبیعی استان قرار دارد.

احمدی تصریح کرد: برای اجرای این طرح، سه میلیون اصله نهال که توسط منابع طبیعی در سطح نهالستان های استان تولید شده کاشت می شود.