درباره آفتاب ایلام

                 

آفتاب ایلام؛ رسانه ای برای مردم ایران است، رسانه ای که تلاش می کند فارغ از جناح بندی های سیاسی اخبار را به اطلاع شما برساند.


صاحب امتیاز و مدیر مسوول: دکتر رضا میرزاد

شماره مجوز از هئیت نطارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  73124

 تاریخ مجوز: 1393/06/31

  آدرس:  ایلام _ خیابان فردوسی- روبروی بانک صادرات - کوچه جنب بانک سپه
شماره تماس : (084) 33345961
شماره همراه 09188433877
آذر 1400 (98)
آبان 1400 (4)
فروردین 1400 (2)
فروردین 1399 (1)